Čo je udržateľnosť a trvalo udržateľný rozvoj?

 

udrzatelnost-trvalo-udrzatelny-rozvoj

 

 

Udržateľnosť je dnes obľúbenou témou.

Skúsme sa na chvíľu zastaviť a zamyslieť sa nad tým, čo toto slovo znamená.

Čo je udržateľnosť? Aké sú princípy udržateľnosti? Prečo sú udržateľnosť a trvalo udržateľný rozvoj dôležité?

 

 

Čo je udržateľnosť?

 

V súčasnosti neexistuje žiadna všeobecne prijímaná definícia udržateľnosti.

Existuje ale veľa rôznych uhlov pohľadu na tento pojem.

Etymologicky význam slova udržateľnosť súvisí so schopnosťou pokračovať počas dlhého časového obdobia.

Udržateľnosť teda môžeme vnímať ako procesy, ktorými sa niečo udržiava na určitej úrovni.

Udržateľnosť sa netýka iba životného prostredia a ekológie. Týka sa aj hospodárskeho rozvoja a sociálnej spravodlivosti.

 

 

Aký je rozdiel medzi udržateľnosťou a udržateľným rozvojom?

 

Na rozdiel od udržateľnosti má trvalo udržateľný rozvoj všeobecne uznávanú definíciu.

Prvýkrát bol definovaný v Brundtlandskej správe (Brundtland Report) v roku 1987. Správa , ktorú vypracovala Svetová komisia pre životné prostredie a rozvoj OSN, bola vydaná v Oxford University Press.

Trvalo udržateľný rozvoj je taký rozvoj, ktorý umožňuje uspokojovanie potrieb súčasných generácií bez toho, aby boli ohrozené nároky budúcich generácií na uspokojovanie ich potrieb.

Preto bola v roku 2015 členmi OSN prijatá Agenda pre udržateľný rozvoj do roku 2030. Jednomyseľne ju prijalo 193 krajín a stanovila 17 cieľov udržateľného rozvoja.

Sú medzi nimi ciele ako napríklad: ukončenie chudoby a hladu, zabezpečenie kvalitného zdravia a života, poskytovanie kvalitného vzdelania, zabezpečenie dostupnej a čistej energie alebo dosiahnutie rodovej rovnosti.

 

 

Piliere udržateľnosti

 

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj popísala tri piliere udržateľnosti:

  • environmentálny
  • sociálny
  • ekonomický

Neformálne ich poznáme pod označením planéta, ľudia a zisk.

Environmentálny pilier

definuje ako by sme mali chrániť životné prostredie, pristupovať k obnoviteľnej energii a udržateľnosti zdrojov a žiť ekologickejšie. Ochrana životného prostredia je pre mnohých najvyššou prioritou.

Sociálny pilier

má mnoho podôb, pretože svet netvorí len príroda, ale aj ľudia. Dôležitá je legislatívna ochrana zdravia ľudí a dosiahnutie uspokojivej životnej úrovne, zdravotnej starostlivosti a vzdelania.

Ekonomický pilier

sa ukazuje ako najproblematickejší, pretože je potrebné citlivo určiť, čo je a čo nie je ekonomicky zdravé. Tento pilier obsahuje veľa druhov činností: od poľnohospodárstva cez financie a cestovný ruch až po priemysel.

 

 

Od udržateľnosti k obnove

 

Čoraz častejšie vidíme v správach ako rýchlo poškodzujeme zdravie našej planéty.

Iba udržateľnosť už nestačí.

Regenerácia posúva udržateľnosť o krok ďalej.

Namiesto toho, aby sme iba spôsobovali menšie škody na životnom prostredí, je potrebné naštartovať jeho obnovu.

Je nepravdepodobné, že potrebné zmeny vykonáme dostatočne rýchlo, pokiaľ nenastane významná zmena.

Je načase, aby sa do centra pozornosti dostala regenerácia ekonomiky, spoločnosti a životného prostredia.

 

 

Príklady udržateľnosti

 

Všetci vieme, že životné prostredie musíme chrániť a je to zodpovednosťou každého z nás. To už vieme dlho, ale faktom je, že balansujeme na okraji priepasti stavu klimatickej núdze.

Nemôžeme dúfať, že uspejeme občasnými a improvizovanými „zelenými“ aktivitami. Musíme si stanoviť dlhodobé ciele.

Nemôžeme však zabudnúť ani na krátkodobé ciele, pretože tie nás nakoniec privedú k tým dlhodobým.

Ako však môžeme čo najlepšie dosiahnuť krátkodobé a dlhodobé ciele udržateľnosti?

Pozrime sa na niektoré príklady udržateľnosti.

 

Udržateľná móda

Isto viete, že väčšina oblečenia sa vyrába na vzdialených miestach ako je napríklad Čína, Vietnam alebo Bangladéš.

Okrem znečistenia prostredia z dopravy sú znepokojujúce aj podmienky v akých pracujú ľudia pri výrobe odevov.

Udržateľnosť je o spoločenskej zodpovednosti.

Udržateľnosť sa v módnom priemysle vzťahuje na tvorbu a spotrebu oblečenia trvalo udržateľným spôsobom, ktorý chráni nielen životné prostredie, ale aj tých, ktorí odev vyrábajú.

Ak spoločnosť uplatňuje princípy obehového hospodárstva, vyrába oblečenie z odolných materiálov a používa bavlnu vyrobenú udržateľným spôsobom, je zodpovedná k životnému prostrediu.

 

Zero waste alebo Život bez odpadu

Vedeli ste, že obyvateľ Slovenska vyprodukoval v roku 2021 priemerne 497 kilogramov komunálneho odpadu? (vypočítané na základe počtu obyvateľov Slovenska k 31.12.2021 a množstva komunálneho odpadu vyprodukovaného na Slovensku za rok 2021).

V roku 2020 to pritom bolo „len“ 446 kilogramov.

Životný štýl zero waste nás povzbudzuje k tomu, aby sme sa snažili vytrhnúť vytváraniu odpadu.

Ako sa priblížiť k životu bez odpadu?

Jedným zo spôsobov ako začať, je pozrieť sa na to, čo doma vyhadzujeme do odpadkového koša.

Ak je napríklad náš odpadkový kôš plný zvyškov jedla, môžeme začať kompostovať, alebo ak je preplnený papierovým odpadom, ako sú vreckovky a papierové obrúsky, investujme do látkových obrúskov a čistiacich handričiek.

Ďalšími spôsobmi ako produkovať menej odpadu sú napríklad zníženie našej spotreby a recyklovanie.

 

Udržateľné mestá

Počet obyvateľov miest rastie, pretože ľudia migrujú do miest za lepšími príležitosťami.

To so sebou prináša využívanie obrovského množstva zdrojov a produkciu rovnako veľkého množstva odpadu.

Udržateľné mestá sú také, ktoré obmedzujú svoj vplyv na životné prostredie. Súčasne sa snažia zlepšiť život svojich obyvateľov bez toho, aby to malo negatívny vplyv do budúcnosti.

Musíme rozlišovať medzi udržateľnými a inteligentnými (smart) mestami.

Prvé sa snažia o udržateľné fungovanie v budúcnosti so zameraním na životné prostredie.

Druhé sa snažia zlepšiť svoju funkciu pomocou využívania nových technológií a zameriavajú sa najmä na infraštruktúru a služby.

 

Udržateľnosť v doprave

Najväčším producentom skleníkových plynov v doprave sú osobné autá.

Nie sú to ani lietadlá ani nákladné lode či kamióny.

Uprednostnenie verejnej dopravy, najmä vlakov (ale aj autobusov), pred použitím auta je udržateľnejšou voľbou.

A nezabúdajme ani na chôdzu. Najmä pri presunoch na krátke vzdialenosti.

Používanie udržateľnejších spôsobov dopravy prináša so sebou napríklad úsporu nákladov na palivo, zníženie emisií uhlíka, menšie znečistenie ovzdušia, zvýšenú energetickú bezpečnosť a menšiu závislosť na dovoze energií zo zahraničia.

 

Udržateľnosť na pracovisku

Udržateľnosť nie je iba trend. Mal by to byť postoj, ktorý praktizujeme každý deň, a to aj vo svojej práci.

Najefektívnejší spôsob ako zvýšiť povedomie zamestnancov o udržateľnosti, je zvýšené zameranie sa na školenia a vzdelávanie.

Súčasne by spoločnosti mali vytvárať priestor pre digitalizáciu dokumentov (menšia spotreba papiera) a recykláciu.

Zamestnanci by mali zodpovedne pristupovať k využívaniu klimatizácie a kúrenia. Rovnako by počas dňa mali viac využívať denné svetlo ako umelé osvetlenie.

To všetko by malo byť súčasťou firemnej stratégie udržateľnosti.

 

Udržateľné technológie

Cieľom udržateľných technológií je pomocou inovácií znížiť environmentálne a ekologické riziká a vytvoriť udržateľné produkty.

Využívajú sa pri tom

  • substitúcia – prechod od biologicky nerozložiteľných materiálov k biologicky odbúrateľným
  • prevencia – udržateľná technológia bráni znehodnoteniu životného prostredia
  • efektívnosť – účinné využívanie energií a zdrojov

Príkladom udržateľných technológií a inovácií je napríklad využívanie solárnej energie, zachytávanie a skladovanie uhlíka či recyklácia batérií elektromobilov.

 

 

Záver

 

Téma udržateľnosti je dnes všadeprítomná.

Teraz už vieme, čo udržateľnosť znamená. Poznáme tri piliere, na ktorých stojí a ukázali sme si, ako môžeme prispieť k trvalej udržateľnosti a rozvoju v rôznych oblastiach nášho každodenného života.

Pokúsme sa žiť ekologickejšie a správať sa zodpovednejšie k životnému prostrediu!

 

 

Späť do obchodu