Popis a pravidlá hry

 

Hra obsahuje 160 kartičiek s otázkami. Otázky sú rozdelené do dvoch kategórií: “O mne” a “O nás”. Kategória “O mne” je zameraná na Vaše správanie a skutky v oblasti udržateľnosti. Kategória “O nás” sa snaží odhaliť Vaše názory na témy týkajúce sa udržateľnosti.

 

Môžete sa zamerať na jednu kategóriu alebo môžete kategórie striedať.

 

Vytiahnite si otázku z ľubovoľnej kategórie, prečítajte si ju a úprimne a s otvorenou mysľou na ňu odpovedajte. Potom posuňte kartičku ďalšiemu hráčovi tak, aby každý z hráčov postupne odpovedal na vytiahnutú otázku.

 

Dôležité je neprerušovať hráča, ktorý odpovedá a rešpektovať jeho vyjadrenia.

 

Otázky sú navrhnuté tak, aby umožnili hráčom rýchlo sa dozvedieť viac o sebe a svojich spoluhráčoch a o ich prístupe k téme udržateľnosti, ekológie a zachovania zdravého životného prostredia pre ďalšie generácie.

 

 

Späť do obchodu